ĐIÊU THUYỀN, 31 tuổi ( là gái gọi) và tôi đến từ Sơn Trà – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn