JULIA NGUYỄN, 26 tuổi ( là gái gọi) và mình đang ở Thanh Khê – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn