Bảo Ngọc, 29 tuổi ( là gái gọi) và mình đang ở Ðà Lạt – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn