Bảo Thy, 34 tuổi ( là gái gọi) và mình đang ở Nha Trang – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn