Bảo Vy ( là gái gọi), 21 tuổi và mình đang ở Cầu Giấy – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn