Bé Kim, 27 tuổi ( là gái gọi) và mình đang ở Hanoi – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn