CÁT TIÊN 23 tuổi ( là gái gọi) Quận 1, HCM – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn