HOÀI THƯƠNG MB, 47 tuổi ( là gái gọi) và mình đang ở Ho Chi Minh – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn