Khánh An Baby, 21 tuổi ( là gái gọi) và tôi đến từ Ngũ Hành Sơn – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn