Ly Ly, 28 tuổi ( là gái gọi)  Hà Huy Tập, Đồng Xoài – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn