LY LY, 29 tuổi ( là gái gọi) và tôi đến từ Sơn Trà – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn