MAI THỎ, 28 tuổi ( là gái gọi) và tôi đến từ Long Thành – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn