MIN MIN, 26 tuổi ( là gái gọi) và tôi đến từ Ho Chi Minh City – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn