MINH TRANG, 28 tuổi ( là gái gọi) và mình đang ở Dĩ An – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn