mỹ quỳnh, 29 tuổi ( là gái gọi) và tôi đến từ Nha Trang – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn