Quỳnh Như ( là gái gọi), 29 tuổi và mình đang ở Phan Thiết – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn