Thảo My, 28 tuổi ( là gái gọi) và tôi đến từ Hanoi – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn